Search results for Bio-landbouw

pluimveeloket.be

Bio-landbouw algemeen

Bio-landbouw algemeen

Algemeen Omschakelen Nuttige links Algemeen Informatiepakket biologische landbouw Op deze site van het departement Landbouw en Visserij (Vlaamse Overheid) staat heel wat belangrijke informatie gebundeld omtrent biologische landbouw. Het gaat hierbij om subsidies, wetgeving, omschakeling, controle en import.

pluimveeloket.be

Bio-pluimveehouderij

Bio-pluimveehouderij

BIO-PLUIMVEEHOUDERIJ Wetgeving Voeder Uitloop Kleinschalige houderij Bio-landbouw-algemeen Ik ben een pluimveehouder die op bio-leghennen houdt op een kleinschalig niveau. Hoe moet ik mijn drinkvoorzieningen plaatsen om in orde te zijn met wetgeving en dierenwelzijn?

llaebio.be

Agro-ecologie en biologische landbouw

Agro-ecologie en biologische landbouw

Het living lab ondersteunt de ontwikkeling van alle types land- en tuinbouwbedrijven, zowel gangbare als biologische, én het bredere agrovoedingssysteem, naar de adoptie van agro-ecologische praktijken. Agro-ecologie en biologische landbouw bouwen grotendeels op gelijkaardige doelstellingen, principes en praktijken.

Research projects

Reducing mineral fertilisers and agro-chemicals by recycling treated organic waste as compost and bio-char products

Gezonde bodem en gewassen;Bio-economie en kringlopen;

Tuinbouw & sierteelt;Akkerbouw;Bio-economie;

Main research questionThe FERTIPLUS project assists the EU in the design and implementation of innovative strategies and technologies for the recycling of waste to both compost and biochar for use in agriculture. Bio-waste has a great potential for conversion into bio-energy or as an alternative to chemical fertilizers.

Reducing mineral fertilisers and agro-chemicals by recycling treated organic waste as compost and bio-char products

News | 24/05/2018

Bio-engineers from Ghent develop biological control of fruit flies

Bio-engineers from Ghent develop biological control of fruit flies

Researchers from Ghent University and ILVO have developed a biological method to combat fruit flies that live on fresh fruit.

Tuinbouw & sierteelt;Biologische landbouw;Technologie, machine- en stallenbouw;

Dossiers

Bio-Economie

Bio-economie is een zeer breed begrip, maar in essentie houdt het in dat er gestreefd naar een koolstofneutreale economie waarin fossiele grondstoffen vervangen worden door biogebaseerde alternatieven of biomassa.

Bio-Economie

News | 01/09/2018

High-quality oils grown locally offer opportunities in bio-based economy

Gezonde bodem en gewassen;Rendabele productiesystemen en meerwaardecreatie;Bio-economie en kringlopen;

High-quality oils grown locally offer opportunities in bio-based economy

Processors, traders and researchers with an interest in oilseed crops came together for an inspiration session around using oil in the bioeconomy.

Tuinbouw & sierteelt;Akkerbouw;Bio-economie;