Search results for Graan

rundveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Alternatieve eiwitbronnen

Als we er vanuit gaan dat enkel de mengteelt van veldbonen met graan of enkel de biologische soja de enige eiwitbronnen in het voeder zijn, dan kan er per ha ruw eiwit die wordt geproduceerd bij de mengteelt van veldbonen met graan 4 ton eieren geproduceerd worden en bij de biologische soja maar 3 ton eieren.

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 1

Als we er vanuit gaan dat enkel de mengteelt van veldbonen met graan of enkel de biologische soja de enige eiwitbronnen in het voeder zijn, dan kan er per ha ruw eiwit die wordt geproduceerd bij de mengteelt van veldbonen met graan 4 ton eieren geproduceerd worden en bij de biologische soja maar 3 ton eieren.

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 1

Als we er vanuit gaan dat enkel de mengteelt van veldbonen met graan of enkel de biologische soja de enige eiwitbronnen in het voeder zijn, dan kan er per ha ruw eiwit die wordt geproduceerd bij de mengteelt van veldbonen met graan 4 ton eieren geproduceerd worden en bij de biologische soja maar 3 ton eieren.

rundveeloket.be

Positief effect getoaste veldbonen op voersaldo (BIO)

Het toale effect van toasten op de voederwaarde van triticale was nog niet gekend, maar de resultaten tonen aan dat de DVE-waarde van het graan eveneens stijgt. Ook het bestendig zetmeel (%BZET) stijgt met zo’n 20%. Dit is een bijkomend voordeel voor rundveerantsoenen.

pluimveeloket.be

Voeder

Dit zal gebeuren via kuilexperimenten met veldbonen en graan en via de opvolging van verteerbaarheid, dierprestaties en de kwaliteit van de eieren bij inmenging in het rantsoen van leghennen.

pluimveeloket.be

Voedersamenstelling

Dit zal gebeuren via kuilexperimenten met veldbonen en graan en via de opvolging van verteerbaarheid, dierprestaties en de kwaliteit van de eieren bij inmenging in het rantsoen van leghennen.

pluimveeloket.be

Artikel Fusarium mycotoxines

Dat mycoxotines geproduceerd door Fusarium schimmelsoorten kunnen voorkomen in graangebaseerde producten is reeds decennia lang een gekend probleem. Maar kunnen deze toxines overgedragen worden naar de mens als consument wanneer ze aanwezig zijn in het kippenvoeder?

rundveeloket.be

Ziekten en Plagen

Ze leven drie tot vijf jaar ondergronds waar ze zich voeden met de ondergrondse delen van diverse planten (aardappel, ui, gras, klaver, graangewassen, maïs, biet, sla, kool, witloof, wortel en andere groenten). Zeberokkenen aanzienlijkeschade aan landbouwgewassen en het correct herkennen en bestrijden is dus zeker aangewezen.