Search results for Nutriënten

rundveeloket.be

Koper

...alisatie bemesting van maïs. Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV vzw. 2013 Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Research. December 2013. Nutrient Deficien...

rundveeloket.be

Boor

...isatie bemesting van maïs. Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV vzw. 2013 Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Research. December 2013. Nutrient Deficienci...

rundveeloket.be

Calcium

...eit van celwanden en -membranen. Daarnaast verbetert calcium de opname en het transport van andere nutriënten. Bronnen: Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Re...

rundveeloket.be

Zink

...+. Hoge opbrengsten zijn onmogelijk als zink onvoldoende aanwezig is. Bronnen: Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Research. December 2013. Nutrient Deficienc...

rundveeloket.be

Zwavel

...iel in de bodem, waar het door klei-mineralen kan vastgehouden worden. Bronnen: Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Research. December 2013. Nutrient Deficien...

rundveeloket.be

Magnesium

...malisatie bemesting van maïs. Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV vzw. 2013 Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Research. December 2013. Nutrient Deficie...

rundveeloket.be

Ijzer

...emene groei en ontwikkeling van de plant.Ijzer wordt opgenomen als Fe2+. Bronnen: Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Research. December 2013. Nutrient Defici...

rundveeloket.be

Stikstof

...isatie bemesting van maïs. Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV vzw. 2013 Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Research. December 2013. Crop Nutrition - Ni...

rundveeloket.be

Kalium

...malisatie bemesting van maïs. Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV vzw. 2013 Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Research. December 2013. Nutrient Deficie...

rundveeloket.be

Gebreksverschijnselen

...om de verschijnselen makkelijker te determineren. Hierdoor kunt uenkele belangrijke signalen van nutriëntentekorten makkelijkerherkennen. Opgelet! Algemene symptomen, zoals vergeling van planten, k...

rundveeloket.be

Fosfor

...een rol bij de fotosynthese en ademhaling. Daarnaast heeft het ook een functie bij de opname van nutriënten en water. Fosfor wordt opgenomen als fosfaat. Fosfaat is de energiedrager van de plant en...

rundveeloket.be

Beweiding in Europa: waar gaat de koe (nog) de wei op?

...te zetten tot dierlijke producten. Deze producten vormen voor de mens een bron van essentiële nutriënten. Beweiding levert ook verschillende ecosysteemdiensten. Grasland slaat veel koolstof op, dra...

rundveeloket.be

CVB werkt aan verbetering DVE/OEB-systeem

...n nieuwe inzichten en data beschikbaar om het DVE/OEB systeem te verbeteren. De passagesnelheid van nutriënten door de pens (Kp-waardes) en de efficiëntie van microbiële eiwitsynthese in de pens wo...

rundveeloket.be

Het optimaliseren van melkverstrekking aan kalveren

...elkveehouders over op poedermelk. Daar zijn heel wat goede redenen voor. De constante gehaltes aan nutriënten verlagen de kans op verteringsproblemen. Ook het lager vetgehalte vermijdt heel wat ver...

rundveeloket.be

Ruwvoer 2018: Laat de maïskuil geen graskuil worden

...retatie Ruwvoer vormt een belangrijk onderdeel van het melkveerantsoen. Het levert essentiële nutriënten aan een aantrekkelijke prijs. De nutritionele samenstelling is echter onbekend en variabel. ...

rundveeloket.be

Aanbod ILVO-Onderzoek Rundvee

...ingsproeven met schapen Eiwitwaarde (DVE, OEB) en afbraakkarakteristieken (verteringssnelheid) van nutriënten (organische stof, ruw eiwit, zetmeel, NDF) in de pens en darmverteerbaarheid van eiwit ...

rundveeloket.be

Zuivel en Vlees

...evolle voedingsstoffen.Volgens heel wat experten passen zuivelproducten, die van nature veel nutriënten bevatten, goed in een duurzaam voedingspatroon. Dat bevestigen ook tal van studies, waaronder...

rundveeloket.be

Mest

...jn 2019-2020 (2019, VLM) Met het 6de actieprogramma ambieert Vlaanderen dan ook een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese...

rundveeloket.be

Methaan

...haan in de pens Herkauwers (runderen, schapen, geiten) zetten vezelrijke voeders om tothoogwaardige nutriënten zoals melk en vlees. Hiervoor is een nauwe samenwerking met micro-organismen noodzakel...

rundveeloket.be

Maïs

...chijnselen makkelijker te determineren. Hierdoor kunt uenkele belangrijke signalen van nutriëntentekorten makkelijkerherkennen. V/A: Kaliumbemesting bij maïs (Rundveeloket, 2020) Is het nu, met de ...

rundveeloket.be

Ruwvoerwinning

...19-2020 (2019, VLM) Met het 6de actieprogramma ambieert Vlaanderen dan ook een reductie van de nutriëntenverliezen uit land- en tuinbouw om de waterkwaliteit in lijn te brengen met de Europese doel...

rundveeloket.be

Bedrijfsmanagement

... etages (gewaslaag met daarboven de boomlaag) om de beschikbare hulpbronnen zoals licht, water en nutriënten efficiënter te benutten en zo de productie per oppervlakte-eenheid te verhogen.In dit ‘K...

rundveeloket.be

Mangaan

...imalisatie bemesting van maïs. Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV vzw. 2013 Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Research. December 2013. Nutrient Defici...

pluimveeloket.be

Zinkbron bij vleeskuikens

...eid omtrent darmgezondheid vleeskuikens Een gezonde darm verteert op een efficiënte manier de nutriënten uit het voeder. Die efficiënte vertering resulteert in een snelle gewichtstoename en een lag...

pluimveeloket.be

Leglanger

... Er wordt geen deviatie waargenomen. Score 1 wordt toegekend bij ernstige deviaties Rond de nutriëntenbehoeftes van leghennen ouder dan 70 weken is er weinig informatie beschikbaar. Met oog op het ...

pluimveeloket.be

Platform Leglanger

...t doc), Yara Degraeve (technieker), Evelyne Delezie (promotor) Onderzoek / Pilootproeven Rond de nutriëntenbehoeftes van leghennen ouder dan 70 weken is er weinig informatie beschikbaar. Met oog op...

pluimveeloket.be

Artikel voorstelling Valgorize

...l C en E) en/of pigmenten als chlorofyl en carotenoïden bevatten. Tabel 1: Nutriëntensamenstelling van conventionele voedingsmiddelen en diverse algen (% op drogestof) (Bron: Lum et al., 2013). De ...

pluimveeloket.be

SMART-feeding

...n mooi voorbeeld, maar de laatste jaren wordt hier ook sterk onderzoek naar gevoerd. Een teveel aan nutriënten kan niet alleen tot gezondheidsproblemen leiden bij de dieren, maar kan ook zorgen voo...