Search results for Bodem

Dossiers

Precisielandbouw

...ait alles om data. Relevante en kwaliteitsvolle data over de bodem, het weer, de groei van gewassen, opkomst van ziektes en plagen, enzovoort. Om d...

Dossiers

Soil: carbon sequestration

...ture and moisture content determine the rate of mineralizationhet klimaat: bodemtemperatuur en –vochtgehalte bepalen de mineralisatiesnelheid...

rundveeloket.be

Nieuwe kansen voor vlinderbloemigen

...nsprikkelende werking het rantsoen verbeteren. De relatief slechte bodembedekking na maaien kan opgevangen worden door luzerne te mengen met Engels...

rundveeloket.be

Zwavel

...et lage pH kan een zwaveltekort sneller optreden, net als op droge, koude bodems in de lente. Symptomen in het begin van het groeiseizoen kunnen ve...