Search results for Maïs

rundveeloket.be

Maïs

Maïs

Maïs Algemeen Kuilmaïs Korrelmaïs Nuttige links Algemeen Gras onderzaaien bij maïs (2018, Landbouwcentrum voor voedergewassen) Door de vergroeningsmaatregelen in kader van het GLB en ook de derogatieregels is er in de praktijk interesse in onderzaai van gras bij mais.

Research projects

rundveeloket.be

Keuze van het gepaste maïsras

Welk maïsras past best bij mijn melkveerantsoen? Het voorjaar schiet uit de startblokken en rundveehouders denken al aan komend maïsseizoen. Het maïsras is daarbij een belangrijke keuze die het uiteindelijke resultaat beïnvloedt. Veredelaars zwaaien met dure woorden en mooie cijfers om hun rassen aan de man te brengen.

rundveeloket.be

Fosfor

Fosfor (P) / Fosfaat(P2O5) Gebreksverschijnselen Fosforgebrek uit zich bij maïs in een smalle, spitse groei, rood-paarse verkleuring van de bladeren (toppen) en een beperkt worstelgestel. De planten groeien trager en blijven kleiner (dwerggroei).

rundveeloket.be

Zink

Zink (Zn) Gebreksverschijnselen Een tekort aan zink veroorzaakt lichte strepen tussen de nerven van het maïsblad. De bladrand, de top van het blad en de zone rond de hoofdnerf blijven meestal groen. Een zinkgebrek kan ook leiden tot geremde en afwijkende groei van de plant (verkorte internodiën). Zink is weinig mobiel in de plant.

rundveeloket.be

Kalium

In volle groeiperiode kan maïs 7 kg K2O per dag en per hectare opnemen. In de grond Kalium komt in de bodem in opgeloste vorm voor als kation K+. In deze vorm komt kalium ook voor in de plant. In veel bodems is kalium ruim aanwezig.

rundveeloket.be

Magnesium

Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid Optimalisatie bemesting van maïs. Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV vzw. 2013 Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Research. December 2013. Nutrient Deficiencies and Application Injuries in Field Crops.

rundveeloket.be

Stikstof

Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid Optimalisatie bemesting van maïs. Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV vzw. 2013 Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarheid. WUR, Wageningen University and Research. December 2013.

rundveeloket.be

Zwavel

Zwavel (S) /Sulfaat(SO42-) Gebreksverschijnselen Een zwavelgebrek wordt gekenmerkt door het geel kleuren van de bladeren bij jonge maïsplanten. Het algemeen vergeeld beeld is vergelijkbaar aan een stikstoftekort. Van nabij bekeken blijkt de verkleuring zich echter vooral tussen de nerven te bevinden.