Search results for Maïs

rundveeloket.be

Maïs

Maïs

Maïs Algemeen Kuilmaïs Korrelmaïs Nuttige links Algemeen Gras onderzaaien bij maïs (2018, Landbouwcentrum voor voedergewassen) Door de vergroeningsmaatregelen in kader van het GLB en ook de derogatieregels is er in de praktijk interesse in onderzaai van gras bij mais.

News | 06/03/2023

Plant pest(s): ‘Candidatus Phytoplasma solani’

De ziekteverwekker ‘Candidatus Phytoplasma solani’ is een kleine celwandloze bacterie en is in staat om een heel brede reeks aan waardplanten te infecteren, waaronder enkele belangrijke cultuurgewassen zoals aardappel, paprika, tomaat, suikerbiet, maïs en aardbei.

rundveeloket.be

Keuze van het gepaste maïsras

Welk maïsras past best bij mijn melkveerantsoen? Het voorjaar schiet uit de startblokken en rundveehouders denken al aan komend maïsseizoen. Het maïsras is daarbij een belangrijke keuze die het uiteindelijke resultaat beïnvloedt. Veredelaars zwaaien met dure woorden en mooie cijfers om hun rassen aan de man te brengen.

rundveeloket.be

Fosfor

Fosfor (P) / Fosfaat(P2O5) Gebreksverschijnselen Fosforgebrek uit zich bij maïs in een smalle, spitse groei, rood-paarse verkleuring van de bladeren (toppen) en een beperkt worstelgestel. De planten groeien trager en blijven kleiner (dwerggroei).

rundveeloket.be

Zink

Zink (Zn) Gebreksverschijnselen Een tekort aan zink veroorzaakt lichte strepen tussen de nerven van het maïsblad. De bladrand, de top van het blad en de zone rond de hoofdnerf blijven meestal groen. Een zinkgebrek kan ook leiden tot geremde en afwijkende groei van de plant (verkorte internodiën). Zink is weinig mobiel in de plant.