Search results for Maïs

Filter on:
Dossiers

Precisielandbouw

... efficiëntere, duurzame landbouw met kleinere milieu-impact mogelijk. “Uit metingen in maïs weten we dat een reductie tot 80% chemische gewasbeschermingsmiddelen in de tweede sproeibeurt na opk...

Dossiers

Rassenlijsten

...an verschillende grassoorten en -rassen.> Bekijk de rassenlijsten voor grasKuilmais Maïs is een productief en energierijk gewas dat goed bewaart in een kuil. De rassen zijn sterk geë...

rundveeloket.be

Keuze van het gepaste maïsras

Welk maïsras past best bij mijn melkveerantsoen? Het voorjaar schiet uit de startblokken en rundveehouders denken al aan komend maïsseizoen. Het maïsras is daarbij een belangrijke keuze die het uitein...

rundveeloket.be

Ruwvoer 2018: Laat de maïskuil geen graskuil worden

Ruwvoer 2018: laat de maïskuil geen valkuil worden Matthieu Frijlink (Rundeveeloket), Johan De Boever (ILVO), Eddy Decaesteker (Inagro) De zomer van 2018 blijft bij veel melkveehouders nazinderen. Na ...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...instens voor een deel kan vermijden. In geval het winterrantsoen een hoger aandeel maïs bevat, kan het dus interessant zijn dit rantsoen door te trekken tijdens de beweidingsperiode. Werd er enkel ...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 3

...Zijn er ook geurmetingen uitgevoerd ? Neen, er werden geen geurmetingen uitgevoerd. Was het maïskuilvoer voorgedroogd? Maïskuilvoer werd 4 dagen voor de start van de proef in de hokjes gestrooid (i...

pluimveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 1

...e consequenties kan een shift naar meer weidegang, met opname van 40% vers gras, 10%graskuil en 50% maïskuil hebben op de DVE-waarde? Vervangen van graskuil door vers gras gaat de DVE-opname verhog...

pluimveeloket.be

Artikel Resultaten De Andere Kip - deel 1

...België even goed in staat zijn om alternatieve concepten te kweken (Mechelse koekoek, maïskippen, enz.). Het doel van het demonstratieproject is zeker niet om een vervanging te bieden voor de regul...

pluimveeloket.be

Artikel Fusarium mycotoxines

...ing of opslag van gewassen of afgeleide producten. Specifiek voor graangewassen zoals o.a. tarwe en maïs ziet men dat voornamelijk Fusarium schimmelsoorten (o.a. Fusarium graminearum, F. moniliform...

pluimveeloket.be

Voederwaarde

... in België en Europa hoofdzakelijk gebaseerd op de fermentatie van tarwe (in USA is dit vooral van maïs). De bijproducten, zoals DDGS, kunnen gevaloriseerd worden in de veevoeding. Bij vleeskuikens...

agrifoodtechnology.be

AI4Agriculture

...s op basis van Artificiële Intelligentie (AI). Er wordt gefocust op twee teelten: aardappel en maïs. Bij aardappelen ligt de focus op onkruid- en ziektedetectie (Alternaria Solani). Bij maïs wordt ...

klimrekproject.be

Pilootboeren Melkvee

...aal van ruim 100 hectare wordt ongeveer de helft ingezet voor grasproductie en de andere helft voor maïsproductie. Daarnaast kopen ze ook nog ruwvoeder aan. De koeien worden gemolken in een melkcar...

klimrekproject.be

Ontmoet klimaatboeren

...elkvee kennen. Provincie Aantal melkkoeien Melksysteem: melkstal of melkrobot Areaal gras en areaal maïs Weidegang Hernieuwbare energieproductie Melkverwerking Conventioneel of biologisch. Het klim...

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...instens voor een deel kan vermijden. In geval het winterrantsoen een hoger aandeel maïs bevat, kan het dus interessant zijn dit rantsoen door te trekken tijdens de beweidingsperiode. Werd er enkel ...

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 3

...Zijn er ook geurmetingen uitgevoerd ? Neen, er werden geen geurmetingen uitgevoerd. Was het maïskuilvoer voorgedroogd? Maïskuilvoer werd 4 dagen voor de start van de proef in de hokjes gestrooid (i...

varkensloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 1

...e consequenties kan een shift naar meer weidegang, met opname van 40% vers gras, 10%graskuil en 50% maïskuil hebben op de DVE-waarde? Vervangen van graskuil door vers gras gaat de DVE-opname verhog...

varkensloket.be

Zelfvermarkten via PIGfijn en Klein Gistelgoed

...fok worden geselecteerd. Het bedrijfseigen voeder bestaat uit een mengsel van maïs, tarwe en gerst, aangevuld met een eiwitkern. Indien gewenst, kan dit op vraag van de klant worden aangepast. “Na ...

varkensloket.be

Verslag gevaren van mest- en kuilgassen

...et aangewezen is om de werken uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf. Kuilgassen Bij een maïs- of graskuil vormenkoolstofdioxide(CO2) ennitrieuze gassen(NOx) het grootste gevaar. Ook deze ...

varkensloket.be

Biologische varkenshouderij

... speendiarree op te lossen? Kunnen ruwvoeders, zoals voederbieten, suikerbieten, maïskuil en grasklaverkuil worden gebruikt in het rantsoen van biologische varkens? Ik ben een Nederlandse biologisc...

varkensloket.be

Voeder

...earalenon (ZEA) in vermaalde korrelmaïs (CCM) en diervoeders? Kunnen ruwvoeders, zoals voederbieten, suikerbieten, maïskuil en grasklaverkuil worden gebruikt in het rantsoen van biologische varkens...

rundveeloket.be

Verhogen van de voederefficiëntie

...rkost als gevolg 1. Koolzaadschroot in plaats van sojaschroot Rantsoen hoofdzakelijk op basis van maïskuil 2. Tussenteelten met Italiaans raaigras om het aandeel gras in het teeltplan te verhogen R...

rundveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 5

...instens voor een deel kan vermijden. In geval het winterrantsoen een hoger aandeel maïs bevat, kan het dus interessant zijn dit rantsoen door te trekken tijdens de beweidingsperiode. Werd er enkel ...

rundveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Webinar 3

...Zijn er ook geurmetingen uitgevoerd ? Neen, er werden geen geurmetingen uitgevoerd. Was het maïskuilvoer voorgedroogd? Maïskuilvoer werd 4 dagen voor de start van de proef in de hokjes gestrooid (i...

rundveeloket.be

Webinars Veehouderij 2020 - Alternatieve eiwitbronnen

...e consequenties kan een shift naar meer weidegang, met opname van 40% vers gras, 10%graskuil en 50% maïskuil hebben op de DVE-waarde? Vervangen van graskuil door vers gras gaat de DVE-opname verhog...

rundveeloket.be

Rundvee blijkt geen fan van spruitstokken

...bij het ILVO kreeg een referentiegroep lacterende melkkoeien een basisrantsoen van 50 % maïskuil, 35 % graskuil en 15 % bietenperspulp. De testgroep kreeg een rantsoen met 15 % mengkuil (2 ton gesn...

rundveeloket.be

Mangaan

...gewassen 28.01.2016. Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Overheid Optimalisatie bemesting van maïs. Landbouwcentrum voor Voedergewassen, LCV vzw. 2013 Herkenningskaart nutriëntenbeschikbaarhe...