Over Proefplatform

Wat?

Het Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke is een samenwerking tussen ILVO, bio-teler Felix de Bousies (landbouwbedrijf PHAE) en landbouwconsulent en -onderzoeker Alain Peeters (RHEA). Samen genereren ze expertise rond toepassing van agro-ecologische principes in de praktijk.

Samenwerking ILVO –RHEA- PHAE

De initiatiefnemers leggen eens per jaar hun verlanglijstje samen en beslissen in onderling overleg welk onderzoeksprogramma op welke percelen van het 60 ha grote bedrijf van Felix de Bousies in het komende jaar wordt uitgevoerd.

Voor PHAE is het van belang dat de kennisopbouw ook in functie staat van de progressie die het bedrijf wil maken op het vlak van bodemkwaliteit, gewasprestaties, diversificatie en productvalorisatie. De wetenschappelijke experimenten en monitoring mogen de bedrijfsvoering en -strategie niet doorkruisen.

RHEA brengt onderzoeksmogelijkheden aan die passen in de bedrijfscontext en die een antwoord bieden op kennishiaten voor een verdergaande toepassing van agro-ecologische principes ter verduurzaming van de landbouw.

ILVO betracht het onderzoek grotendeels te kaderen in Europese en nationaal gefinancierde onderzoeksprojecten.

De drie initiatiefnemers huldigen een open cultuur. Het samenwerkingsnetwerk kan ad hoc case-by-case worden uitgebreid.

Er wordt aan onderzoek gedaan in een living lab formule: meerdere stakeholders en onderzoekers kunnen betrokken zijn. Aansluiting met het netwerk van bestaande living labs actief in de agrovoedingssector is logisch.

Koen Willekens (ILVO)
Project partners
Logo PHAE logo RHEA logo ILVO