Onderzoeksthema's

In onderling overleg wordt jaarlijks beslist welk onderzoek op welke percelen in het komende jaar wordt uitgevoerd. Volgende thema’s komen momenteel aan bod:

bodemstaalname met gator

Hoeveel koolstof leggen we vast in de bodem? Hoe kunnen we de recirculatie en het gebruik van voedingsstoffen maximaliseren? Hoe bevorderen we het bodemleven?

Compostril

Compost toepassen op de akker is een belangrijke tool om de algemene bodemkwaliteit te verbeteren.

driepuntszaaimachine

Een systeem van gereduceerde bodembewerking dat de natuurlijke gelaagdheid van de bodem respecteert past in de agro-ecologische aanpak van het proefplatform.

grasklaver

Een circulaire vorm van veehouderij bedoeld, waarbij voedselvoorziening en mestafzet sterk grondgebonden en zo lokaal mogelijk blijven.

Boskers met graan

Agroforestry of boslandbouw is een landbouwsysteem waar bomen of struiken gecombineerd worden met een landbouwgewas of landbouwdieren op eenzelfde perceel.