Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke

Het Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke is een samenwerking tussen ILVO, bio-teler Felix de Bousies (bedrijf PHAE) en landbouwconsulent en -onderzoeker Alain Peeters (RHEA). Samen genereren en delen ze expertise rond toepassing van agroecologische principes in de praktijk.

Lees meer over het proefplatform

Het Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke:

  • verricht onderzoek naar agro-ecologische technieken in bedrijfsverband. Het effect van deze technieken op de bodemvruchtbaarheid en gewasopbrengst wordt gemonitord zonder het verdienmodel uit het oog te verliezen.
  • optimaliseert deze technieken op basis van wetenschappelijke waarnemingen in praktijksituaties.
  • draagt bij aan het opbouwen en verspreiden van kennis over agro-ecologische toepassingen en wil zo de implementatie van deze toepassingen stimuleren.

Onderzoeksthema's

bodemstaalname met gator

Hoeveel koolstof leggen we vast in de bodem? Hoe kunnen we de recirculatie en het gebruik van voedingsstoffen maximaliseren? Hoe bevorderen we het bodemleven?

Compostril

Compost toepassen op de akker is een belangrijke tool om de algemene bodemkwaliteit te verbeteren.

driepuntszaaimachine

Een systeem van gereduceerde bodembewerking dat de natuurlijke gelaagdheid van de bodem respecteert past in de agro-ecologische aanpak van het proefplatform.

grasklaver

Een circulaire vorm van veehouderij bedoeld, waarbij voedselvoorziening en mestafzet sterk grondgebonden en zo lokaal mogelijk blijven.

Boskers met graan

Agroforestry of boslandbouw is een landbouwsysteem waar bomen of struiken gecombineerd worden met een landbouwgewas of landbouwdieren op eenzelfde perceel.