Demo Demodag Proefplatform Agro-Ecologie te Hansbeke

2020 Agro ecologisch proefplatform Hansbeke 1

Op 18 augustus 2021 bent u welkom op het PPAE Hansbeke om een kijkje te komen nemen op het veld naar een verscheidenheid aan gewassen.

Tijdens een rondleiding vertellen we u meer over het teeltsysteem in al zijn aspecten, teeltkeuze, boerderijcompostering in samenwerkingsverband, bemestingsaanpak, gereduceerde bodembewerking, mengteelten, bodembedekkers, …

  • Een agro-ecologische aanpak bij de teelt van tarwe, eenkoorn, spelt en rogge
  • Doelstelling, vestiging en beëindiging van een complex groenbedekkermengsel ‘Biomax’
  • Toelichting bij gebruikte machines
  • ...

Ook krijgt u toelichting bij specifieke projecten, proefopzetten en monitoring.

  • Meerjarig proefopzet met drie verschillende grassoorten in combinatie met rode klaver
  • Monitoring van het effect van compostthee als bladtoepassing in granen
  • Variëteitenproef mengteelt maïs-klimboon

Op dit proefplatform wordt door ILVO, de private landbouwconsulent en –onderzoeker Alain Peeters (RHEA) én de bio-landbouwer Felix de Bousies (PHAE) toegepast onderzoek uitgevoerd naar agro-ecologische praktijken op bedrijfsniveau.

Het informatie- en demonstratiemoment richt zich naar alle landbouwers, loonwerkers, landbouwadviseurs, beleidsmedewerkers, ...

Wil je graag meer te weten komen over agro-ecologische technieken en hoe deze in de praktijk toegepast worden, schrijf je dan in voor 31 juli!

Meer info: pieter.vermeersch@ilvo.vlaanderen.be T 09 272 23 46

Programma

Lunch en infomarkt over projecten en organisaties
Welkomstwoord en inleiding door PHAE – RHEA - ILVO
Begeleide rondgang bij de verschillende teelten, proefopzetten en machines
Netwerkmoment met bezoek standen
Einde