Contactdag | Demo | Event Demodag - Verbeter jouw grond met gratis stikstof en koolstof uit de lucht

graan

Foto's

tent

Op 5 juli ben jij om 12u van harte welkom op het Proefplatform Agro-ecologie te Hansbeke! Op onze velden kan je zien hoe vlinderbloemigen het landbouwsysteem van stikstof voorzien. Hierdoor gaan ook biodiversiteit en bodemkwaliteit erop vooruit. Deze low-input aanpak levert stabiele en betrouwbare oogsten op zonder dure kunstmest. Om dit te realiseren doet bedrijfsleider Felix de Bousies beroep op consulent Alain Peeters en ILVO. Alain Peeters helpt bij het ontwerp van het landbouwsysteem, met inbegrip van de gewasrotatie, bodembeheer, ziekten en plagen bij gewassen, onkruidbeheer en gewaskeuze. ILVO, het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek, monitort het systeem en onderzoekt hoe dit vernieuwend kan zijn voor de ganse landbouwsector. Dankzij het AGROMIX framework evolueert de boerderij verder naar een meer circulair gemengd agroecologisch landbouwsysteem. Tijdens de openveldnamiddag tonen we jou de bedrijfsvoering op een begrijpelijke manier.

Leer het bedrijf kennen in al zijn facetten

Tijdens een rondleiding kom je alles te weten over het bedrijf. Bij elke stop op de rondleiding - toont een partner of medewerker van ILVO met cijfergegevens aan hoe het landbouwsysteem werkt.

Samenwerking rond boerderijcompostering: creëer jouw bodemverbeteraar

Grasklaver en bodemprofielput: stikstofbinding en koolstofopslag in bodems

Landbouw met bomen: een meerwaarde voor het bedrijfssysteem

Mengteelt bij granen: productieve landbouw zonder kunstmest

Oude graansoorten: een vergelijking met biologisch veredeld graan

Kikkererwten: een veelbelovend eiwitgewas voor menselijke consumptie

De toekomst: PHAE Hansbeke als gemengd bedrijf

Agro-ecologie: een geïntegreerde visie op landbouw

Iedereen welkom!

Het informatie- en demonstratiemoment richt zich naar alle landbouwers, loonwerkers, adviseurs, beleidsmakers en leerkrachten die willen bijleren hoe je aan bodemkwaliteit kan werken met gratis stikstof en koolstof uit de atmosfeer.

De demodag gaat in het Nederlands door, maar er wordt vertaling voorzien voor internationale gasten. In het inschrijvingsformulier kan je aangeven of een Engels vertaling voorzien moet worden voor jou (of een collega).

Namiddagvullend programma

12u00 Lunch

13u00 Welkomstwoord en voorstelling van het bedrijf

14u00 Uitleg op de velden door adviseurs en onderzoekers

15u00 Pauze

15u30 Uitleg op de velden door adviseurs en onderzoekers

16u30 Netwerkmoment met standen van de partners

18u00 Einde

Schrijf je nu in!

Wil je graag meer te weten komen over agro-ecologische technieken en hoe deze in de praktijk toegepast worden, schrijf je dan in voor 3 juli en wij voorzien de rest!

https://forms.office.com/Pages...

Praktisch

Warandestraat Hansbeke

Vlakbij het station van Hansbeke.

Voorzie laarzen en een paraplu bij minder goed weer.

Wil je graag weten hoe we dit allemaal doen, schrijf je dan voor 3 juli in!

Meer info: dylan.feyaerts@ilvo.vlaanderen.be of +32 9 272 23 95

Download presentaties

Programma

Onthaal met lunch
Welkom en introductie aan het bedrijf
Praktische uitleg op de velden door onderzoekers en adviseurs
Pauze met vieruurtjes
Praktische uitleg op de velden door onderzoekers en adviseurs
Netwerkmoment met standjes van de partners
Slot