Algemeen ILVO BLOGT vanop het Proefplatform Agro-Ecologie Hansbeke: grasland bewerken met biofrees

01/03/2022
Tractor with organic miller on the field

Op 7 en 8 september 2021 gebruikten we op het proefplatform Hansbeke de biofrees P170 BIO van Celli. De biofrees werd ingezet om grasklaver te vernietigen en een oppervlakkige bodembewerking te realiseren. Op die manier werd er extra organisch materiaal in de toplaag van de bodem aangevoerd zonder het diepe bodemleven te verstoren en werd de bodem perfect voorbereid voor de inzaai van het volggewas: een mengteelt van wintertarwe en microklaver.

Ondiepe bodembewerking


De 3 meter brede biofrees verschilt van een gewone frees doordat ze ondersteund wordt door loopwielen. De loopwielen vangen het gewicht van de frees op waardoor ze secuur en ondiep de bodem bewerkt, tot net onder de groeipunten van het gras. Tijdens de bewerking werd niet alleen de grasmat afgesneden van de onderlaag, maar ook de graszode aan de oppervlakte gebracht. Daarnaast is de snijhoek van de messen geoptimaliseerd om graszoden mooi af te snijden en versmering te voorkomen. Versmeerde bodems willen we zo veel mogelijk voorkomen omdat ze gemakkelijker uitdrogen en de gewasgroei bemoeilijken. Het risico op versmering is altijd aanwezig bij bodembewerkingen, zeker tijdens natte omstandigheden.

biofrees met afsteller
Het aanpassen van de biofrees door verdeler Frank Croes van Argi. Bemerk de rechthoekige messen die onder een schuine hoek geplaats werden. Ze snijden de grasmat recht af zonder de bodem toe te smeren.

De biofrees van Celli kan ook ingezet worden om bodembedekkers of onkruid te vernietigen. Dit heeft als voordeel dat het organisch materiaal zich bovenaan bevindt na de bewerking. Plantenresten bovenop de bodem worden optimaal verteerd tot humus en andere voedingsstoffen, hetgeen een ideale voedingsbodem vormt voor de teelt die hierop volgt, in dit geval de mengteelt wintertarwe en microklaver.

De bodem na één werkgang met de Celli biofrees

Grasresten onderwerken of laten drogen?


Achter de machine bevindt zich een klep die open of dicht kan gezet worden. Wij lieten de klep openstaan, waardoor de kluiten gras omhoog geworpen worden en de bodem van de kluit valt. Dit beperkt hergroei tot een minimum. Wanneer de klep gesloten wordt tijdens de bewerking zullen de graskluiten meer met de toplaag vermengd worden.

Biofrees in werking


Het Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke is een samenwerking tussen ILVO, PHAE en RHEA. De 50 ha biologische gronden bieden een unieke experimenteerruimte voor agro-ecologische principes. Regelmatig bloggen we over deze experimenten via de ILVO website en sociale media