Agroforestry

Wat is agroforestry? Agroforestry of boslandbouw is een landbouwsysteem waar bomen of struiken gecombineerd worden met een landbouwgewas of landbouwdieren op eenzelfde perceel. Bij een goed werkend agroforestrysysteem hebben beide componenten een neutrale of positieve invloed op elkaar, en worden negatieve interacties zoveel mogelijk vermeden door een weldoordacht ontwerp. Agroforestry kan daarnaast ook ecosysteemdiensten leveren zoals koolstofopslag, schaduw voor vee of luchtzuivering. Lees meer over de algemene principes van agroforestry

Agroforestry is een productiesysteem waarin verschillende agro-ecologische principes toepast worden. Ook op PHAE in Hansbeke werd reeds geƫxperimenteerd met agroforestry. Zo zijn er op bepaalde percelen lijnvormige elementen aangeplant met houtachtigen zoals wilg. Deze biodiverse, onverstoorde stroken bieden een habitat aan verschillende organismen waaronder insecten en vogels, iets wat natuurlijke plaagbestrijding op het veld kan stimuleren. Door het strooisel dat jaar na jaar beschikbaar komt, zijn dergelijke stroken ook waardevol voor het op peil houden of verhogen van het bodem organischestofgehalte.

Momenteel wordt overwogen om een experimentele aanplant te doen met klassieke en alternatieve, laat-uitlopende walnootvariƫteiten. Walnoten komen sowieso al vrij laat in blad, wat gunstig is om de lichtcompetitie met het ondergroeiende gewas in de lente te verminderen. Zowel de noten als later het hout van de bomen kunnen een extra bron van inkomsten betekenen voor de landbouwer.

Agroforestry @PHAE
Agroforestry @PHAE

Vragen?

Contacteer ons

Jolien Bracke

Onderzoeker Agro-ecologische Teeltsystemen