Mengculturen, nieuwe teelten en oude rassen

Vanuit een agro-ecologisch perspectief wordt er binnen het proefplatform sterk ingezet op mengculturen waaronder:

  • microklaver (kleinbladige kruipende bodembedekker) waarin een hoofdgewas zoals graan wordt doorgezaaid.
  • een combinatie van gras en klaver en/of luzerne waarbij niet voor Engels raaigras wordt gekozen maar voor de grassoort kropaar, omdat deze intenser wortelt en droogteresistenter is. Op de natste percelen wordt ook rietzwenkgras geteeld in combinatie met klaver.
  • meerdere granen-peulen combinaties (bv. veldboon of voedererwt met triticale) als ruwvoer of krachtvoeder voor herkauwers

Er wordt ook ge├źxperimenteerd met nieuwe teelten, bv. boekweit, voor de bakkerijsector. Voor de granen gaat de voorkeur uit naar oude of in biologische teeltomstandigheden geselecteerde rassen.

Mengculturen @PHAE
Mengculturen @PHAE

Nieuwe teelten en oude rassen zorgen voor gewasdiversificatie in het teeltplan en zijn ook inzetbaar in mengculturen. Oude rassen kunnen uitstekend aangepast zijn aan de lokale omgeving en zijn in staat om bij een lager bemestingsniveau goede opbrengsten te geven. Ook de consument is steeds meer geïnteresseerd in oude rassen maar ook in nieuwe teelten voor nieuwe smaken en variatie in het menu.