Gereduceerde bodembewerking

Het klassieke ondersteboven draaien van de gehele bouwlaag met een klassieke ploeg alvorens te zaaien in ‘propere’ grond, wordt binnen het Proefplatform Agro-Ecologie Hansbeke verlaten.

Gereduceerde bodembewerking spaart het bodemleven zoals nuttige bodemschimmels en regenwormen. Wanneer organische bemesting en bovengrondse gewasresten in de toplaag van de bodem verteren, ontstaat er een kruimelstructuur die gunstig is voor de infiltratie van het regenwater en de kieming en beginontwikkeling van de teelt. Reductie van de bodembewerking verhoogt ook het potentieel voor koolstofopslag en de biodiversiteit in landbouwbodems.

Gereduceerde bodembewerking @PHAE
Gereduceerde bodembewerking @PHAE

Samen met loonwerkers en machinebouwers, zetten de drie partners andere, soms minder bekende machines in om de bodem klaar te leggen voor de volgteelt. Het betreft werktuigen waarmee tijdelijk grasland wordt omgezet naar bouwland maar ook zaaimachines waarmee er in een mulchlaag kan gezaaid worden. De prestaties van deze machines en het effect van het gebruik ervan op de volgteelt en onkruiddruk worden geëvalueerd.