Kringloopveehouderij

Binnen de agro-ecologie en dus ook op het Proefplatform Agro-Ecologie Hansbeke wordt gestreefd naar een duurzame kringloopveehouderij. Hiermee wordt een circulaire vorm van veehouderij bedoeld, waarbij voedselvoorziening en mestafzet sterk grondgebonden en zo lokaal mogelijk blijven.

Op PHAE worden vandaag reeds grasklaver en voedergewassen zoals granen-peulen combinaties (als ruw- of krachtvoeder voor herkauwers) geteeld die naar naburige veebedrijven gaan waarvan later de mest opnieuw aangewend wordt om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden.

grasklaver @PHAE
Grasklaver @PHAE

Momenteel wordt een piste onderzocht waarbij een geitenhouder zijn kudde op het grasland van PHAE laat grazen. Rond het kasteel of in de perceelsranden zijn ook diverse interessante voederbomen te vinden die de geiten aan voldoende mineralen en sporenelementen zouden kunnen helpen. De geitenmelk zou op de site zelf ambachtelijk worden verwerkt tot heerlijke geitenkazen. En de mest, die gaat terug naar de bodem, al dan niet verwerkt in de boerderijcompost.

Op iets langere termijn wordt daarnaast overwogen om leg- of vleeskippen lokaal te kweken.