Algemeen ILVO BLOGT vanop het proefplatform Agro-Ecologie Hansbeke: Een succesrecept om kweek te bestrijden

26/10/2022

De strijd tegen kweekgras

In het vorige blogbericht passeerden de moeilijkheden die we in Hansbeke hadden om kweekgras mechanisch te bestrijden op graanakkers. Een verhaal van vallen en opstaan. Na de mislukte pogingen met de rodweeder in juli dit jaar bleef er enkel nog de maand augustus over om het kweekgras definitief weg te krijgen. In september wilden we namelijk een tijdelijk, kruidenrijk grasland inzaaien (met 3 soorten grassen, rode klaver, witte klaver, chicorei en smalle weegbree) om de bodems te herstellen na de intensieve graanteelt. Dit gras-kruidenmengsel zou niet goed kiemen als de akker vol stond met kweekgras.

De Kvick-Finn

Onze zoektocht naar een machine die het kweekgras snel kon verwijderen, eindigde bij de Kvick-Finn. De machine bestrijdt het kweekgras in verschillende stappen. Eerst worden de graswortels van de grond los gesneden door een dubbele rij vleugelscharen. Vervolgens neemt een rotor met lange priemen de kluiten op en slingert ze die de lucht in. Tijdens die vlucht wordt de aarde grotendeels van de kluit geschud. De blote graskluiten komen uiteindelijk bovenop de grond te liggen, waar ze bij zonnig weer uitdrogen en afsterven.

De Kvick-Finn snijdt eerst de graswortels af voor het ze in de lucht slingert.

De priemen doen dit op een veel gerichtere manier dan de horizontale staaf van de rodweeder, die enkel op de ingestelde diepte werkt. De priemen van de Kvik-Finn worden verticaal in de bodem gestoken, waardoor graskluiten over de volledig diepte naar boven worden gehaald.

In de vaste rijpaden van de machines werkt de Kvick-Finn minder goed. De zware machines persen de bodem op die rijpaden samen tijdens het maaien en het wikkelen van de balen. Die samengeperste grond ligt lager dan de rest van het graslanden waardoor de vleugelscharen en priemen van de Kvick-Finn hier niet even diep in de bodem hun bewerking uitvoeren.

Priemen van de Kvick-Finn
De priemen van de Kvick-Finn

Het resultaat van de bewerking met de Kvick-Finn was zeer goed. De wortels van het kweekgras werden massaal naar de oppervlakte gebracht waar het zal afsterven. Wij raden de machine aan iedere landbouwer aan die kweekgras op een mechanische manier wil vernietigen. De machine is wel nog niet bij elke loonwerker beschikbaar.

kweekgras bovenop de akker
Het kweekgras ligt inclusief de wortelstokken bovenop het bodemoppervlak. Hier zal de plant bij droog weer uitdrogen en afsterven.

Ook om grasland te scheuren?

De Kvik-Finn werkte zo goed dat we ze nadien nog gebruikten om tijdelijk grasland te scheuren. Omdat de Kvik-Finn het gras hoger kan slingeren dan de machine waar we dat tot nu toe mee deden, namelijk de biofrees van Celli, dachten we dat de kluiten beter losgeschud zouden worden en de grasmat beter zou afsterven.

De Kvick-Finn terwijl hij het grasland scheurt.

De eerste test toonde aan dan dit niet klopt. Hoewel de Kvick Finn kleine graskluiten zonder moeite in de lucht kan slingeren, is een volledig afgesneden grasmat te zwaar voor de priemen van de Kvick Finn. Het resultaat was een gescheurde grasmat die gewoon ter plaatse bleef liggen. Hierdoor kan het gras gemakkelijk hergroeien, wat je natuurlijk niet wil bij het omzetten van een grasland naar een akker. We zullen eerst nog een bewerking met een rotoreg uitvoeren, en misschien zelfs een tweede werkgang met de Kvick Finn, voordat we dit perceel als akker zullen gebruiken.

De grasmat is zeer zwaar en blijft ter plaatse liggen.

Vragen?

Contacteer ons

Koen Willekens

Coördinator Proefplatform Agro-ecologie Hansbeke

Dylan Feyaerts

Coördinator Living Lab Agro-ecologie en Biologische Landbouw